Tarih
Duyuru


30.01.2013
 Diş paketi eklendi
Diş hekimlerimiz için Muayene veri setine diş paketi eklenmiştir. SKRS Klinik kodu Diş hekimliği ile ilgili seçildiğinde diş paketi kullanılabilecektir.

 

15.01.2013
 Online Protokol Numarası
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı ve Sağlık Hizmet sunumunda kullanılan protokol numaraları ile işlem yapan tüm yazılım geliştiren firmaların aşağıda ekte yer alan “ Online Protokol Numarası Üretme Algoritması” sürecine göre sistemlerini revize etmeleri ve 01.01.2013 tarihinden itibaren online protokol alarak 31.01.2013 tarihine kadar entegrasyon sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

 

04.01.2013
  3 Ay ek uzatma süresi
Sağlık Bakanlığı tarafından:"Sağlık Net'e veri gönderme zorunluluğu 2007'den bu yana mevzuatlarla düzenlenmiştir. Ağustos 2012'den itibaren yürürlüğe konulan Sağlık.NET 2 sistemine entegre olma ve veri gönderme süreci ise Ağustos ayından önce duyurulmuştur. Yapılan saha incelemelerinde Sağlık.NET 2 sistemine muayenehanelerin eksik veri gönderdiği izlenmiş ve bu durum 17 Kasım 2012 tarihli resmi yazı ile hatırlatılmıştır. Sağlık.NET 2 veri sistemine entegrasyon ile ilgili olarak Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) yetkililerinin talebi üzerine 12 Aralık 2012 tarihinde Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede TDB yetkilileri; hasta bilgilerinin Sağlık.NET 2 veri sistemine girilmesi ile ilgili diş hekimlerinin henüz hazır olmadığını ve teknik altyapılarının yetersiz olduğunu dile getirerek entegrasyon sürecinin bir müddet daha uzatılmasını talep etmişlerdir. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehaneler dâhil) ilgili mevzuat gereği veri gönderim zorunluluğu devam etmekle birlikte Sağlık.NET 2 sistemine entegrasyonunu tamamlayamayan diş hekimi muayenehanesi ve diğer serbest muayenehanelere veri iletimi için gerekli altyapıyı oluşturmak ve entegrasyonlarını sağlamak üzere 3 ay ek süre uzatımı yapılmıştır." şeklinde duyuru yapılmıştır. Alt yapı hizmetleri ve veri gönderimi için gerekli çözümler için e-hekim.net'ten sisteme kayıt olmanız yeterlidir.

 

04.01.2013
 Kullanıcı / Kurum Kodları
Özel Muayenehaneler için Sağlık Net 2 gönderimi, verilen kurum/kullanıcı kodları ile hekim arasındaki ilişki tanımında yaşanan aksaklık nedeniyle gerçekleştirilemiyor.Bakanlığa bildirilen aksaklık hakkında bir düzenleme yapılması bekleniyor.

 

Ücretsiz denemek için hemen
Bu proje,Metasoft Bilgisayar ve Protez Sağlık Çözümleri şirketlerinin bilgi birikimiyle Protez Sağlık Çözümleri A.Ş. tarafından geliştirilmektedir.
Ulusal Sağlık Bilgi sistemi olarak ta bilinen ve amacı Sağlık Bakanlığı'nın "Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim" amacıyla kurduğu veri toplama sistemidir.
Sayfamızı beğenin ve tavsiye edin

sağlık net, özel muayenehane, özel hekim, diş hekimi, özel doktor, web tabanlı klinik yazılımı, web tabanlı diş yazılımı